Driver du ett mindre företag, eller arbetar du med marknadsföring på ett litet företag? Då kanske du tänker att presentreklam mest är till för stora bolag, och att ett litet företag som ditt inte har så stor nytta av presentreklam, men ingenting kunde vara mer fel. Faktum är att presentreklam är ett mycket bra sätt för mindre företag att marknadsföra sig.

Ett konkurrenskraftigt alternativ

För ett litet företag kan marknadsföring lätt bli en väldigt dyr budgetpost. Det kostar mycket att annonsera i radio eller på tv, i magasin och i dagspressen. Ett alternativ till mer traditionell marknadsföring är naturligtvis digitala annonser, till exempel via sociala medier, men även det för med sig svårigheter. När du annonserar digitalt kan det exempelvis vara svårt att veta att du med säkerhet når din tänkta målgrupp, det vill säga de som du vill ska köpa din produkt eller dina tjänster. Av den anledningen kan presentreklam fungera som ett alternativ både till mer traditionell annonsering och till digital marknadsföring, speciellt för mindre företag.

Små kollektioner

Många tror att man måste trycka upp stora mängder reklampresent-produkter för att det ska bli lönsamt, men så är det inte alls. Genom att istället trycka upp förhållandevis små kollektioner av din presentreklam skapar du exklusivitet. Det är alltid lite extra spännande med produkter som bara finns i en begränsad upplaga, eller som bara tillverkas under en avgränsad tid. De kunder som får ta emot den limiterade presentreklamen kommer att känna sig utvalda, och du kommer att skapa en speciell, extra stark relation till dem.

Genomtänkta produkter

För det lilla företaget som har en begränsad budget är det extra viktigt att verkligen tänka igenom presentreklamen innan ni lägger en beställning. Vilka är era kunder, det vill säga vilka ska få ta emot presenterna? Vad vill ni uppnå med reklamen, och hur ska presentreklamen se ut?